Ympäristöystävällinen rakentaminen on markkinointia

Ympäristöystävällisyydestä on tullut tärkeä osa tuotteistamista ja yritysten imagoja. Käytännössä jokainen yhtiö kaivosalalta energia-alalle ja rakennusalalle vakuuttaa ulospäin oman toimintansa ympäristöystävällisyydestä. Käytännössä yksikään isompi yhtiö ei jätä mainostamatta omaa ympäristöystävällisyyttään. Toisaalta kaikki tiedämme, että monet teollisuudenalat ovat erittäin haitallisia ympäristölle, eikä niistä saa ”vihreitä” kovallakaan yrittämällä. Tällaisia aloja ovat etenkin kaivos-, kemian- ja energiateollisuus, mutta osittain myös rakennusteollisuus. Tilaajan kannattaakin aina suhtautua skeptisesti ympäristöväittämiin ja tehdä myös omaa tutkimusta.

Sisäilman tärkeys rakentamisessa

Viime vuosina sisäilman ongelmat ovat nousseet tapetille Suomessa. Tuhansia rakennuksia, kouluja, sairaaloita, toimistotiloja ja koteja on julistettu käyttökieltoon, jonka takia niissä on jouduttu tekemään mittavia peruskorjauksia tai rakennukset on jouduttu purkamaan kokonaan. Huono sisäilma on sairastuttanut tuhansia suomalaisia, joista monet erittäin vakavasti.

Huono sisäilma ei ole pelkästään 1970- ja 80-luvuilla rakennettujen rakennusten ongelma, vaan sitä esiintyy myös paljon uusissa rakennuksissa. Suuri kysymys rakentamisessa on niin kutsutut uudet biomateriaalit, jotka saattavat aiheuttaa sisäilmaongelmia. Eikä niistä valmistettujen tuotteiden mikrobiologista puhtautta ole helppo kontrolloida.

Hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa esiin muovimatot, jotka on valmistettu biopohjaisista valmistusaineista, mutta kuitenkaan niiden toimivuudesta rakennuksiin asennettuna ei ole lainkaan käytännön tietoa. Usein ajatellaan, että kaikki teolliset materiaalit ovat pahoja, mutta toisaalta vähemmän ympäristöä kuormittavat rakennusmateriaalit voivat olla sisäilman kannalta huono vaihtoehto.

Puu ei sovi kaikille

Puu nähdään usein terveenä ja ympäristöystävällisenä materiaalina, sillä se sitoo hiiltä, mutta toisaalta myös puu aiheuttaa päästöjä, joista suurimpia ovat terpeenit. Terpeenit ovat havupuista irtoavia yhdisteitä, joista esimerkiksi tärpätti valmistetaan. Myös havupuiden pihkasta irtoaa luonnollisia hartseja, jotka voivat aiheuttaa ärsytystä joidenkin ihmisten iholla. Moni kuitenkin luulee, että puut ja luonnonmateriaalit eivät voi aiheuttaa ongelmia sisäilmassa.

Maalit ongelmana

Uudet rakennukset saatetaan helposti rekisteröidä ympäristöystävällisiksi, mutta moni unohtaa, että myös maaleilla on vaikutusta ihmisten terveyteen. Nykyään trendiksi on noussut liuotinmaalien korvaaminen vesiohenteisilla maaleilla. Kuitenkin liuotinmaalit tuhoavat mikrobeita luonnostaan kun taas vesiohenteisia maaleja joudutaan suojaamaan mikrobeilta erilaisilla aineilla. Käytössä saattaa olla esimerkiksi formaldehydi, jonka on todettu aiheuttavan ihmisille erilaista haittaa.