Suunnitteluvaihe on rakennusprojektin tärkein vaihe

Minkä tahansa alan projektinhallinnan tärkein vaihe on aina suunnittelu. Kaikki tiedämme kuinka epäonnistuneiden projektien virheet voidaan miltei aina jäljittää huonoon ennakkosuunnitteluun tai projektisuunnitelman noudattamatta jättämiseen. Rakennusalalla hyvän suunnittelun merkitys kasvaa, sillä projektit ovat usein pitkiä ja kallita, jolloin mahdolliset virheet suunnitteluvaiheessa saattavat aiheuttaa erittäin suuret kustannukset projektin myöhäisemmissä vaiheessa. Monet rakentamiseen liittyvät vaatimukset ja toiveet pitää integroida tulevan rakennuksen välittömästi projektisuunnitelmaan tämä pätee erityisesti rakennuksen ympäristövaikutuksiin ja energiatehokkuuteen, jonka arvioiminen on huomattavasti järkevämpää ennakkosuunnitteluvaiheessa, koska tällöin on helpointa arvioida eri ratkaisujen vaikutuksia rakennuskohteen koko elinkaaren kannalta.

Elinkaariajattelu on taloudellisesti kaikkein järkevintä, sillä tämä tuo pitkällä tähtäimellä suurimmat säästöt. Esimerkiksi rakennusten teknisten ominaisuuksien paremmaksi tekeminen voi lisätä päästöjä niiden tuotantovaiheessa, mutta tämän ansioista rakennuksen täyden elinkaaren ajan tapahtuva energiankulutus madaltuu erittäin paljon.

Energiatehokkuuteen liittyvät asiat pyritään hahmottamaan mahdollisimmman hyvin auki jo ennakkosuunnittelun aikana, sillä monia näistä tekijöistä on käytännössä mahdotonta muuttaa myöhemmin ellei halua maksaa itseään kipeäksi. Tämä johtuu siitä, että rakennukset suunnitellaan usein kestämään vuosikymmeniä, joka aiheuttaa sen että niiden ympäristövaikutukset ovat erittäin pitkäaikaisia.

Energiatehokkuuteen liittyvät päätekijät kirjataan ylös jo ennakkosuunnitteluvaiheessa. Näitä tekijöitä on luonnollisesti taloudellisesti raskasta muuttaa jälkikäteen. Koska rakennukset suunnitellaan kestämään vähintään kymmeniä vuosia, niiden ympäristövaikutukset ovat hyvin pitkäaikaisia.

Yhteistyötä tarvitaan eri osaajien välillä

Rakennusteollisuudessa on ympäristöosaamisesta tulossa tapa erottautua kilpailijoista ja saada etua markkinoilla. Korkea ympäristöosaaminen kertoo myös kyvystä tehdä toimivaa yhteistyötä rakennusprojektin eri sidosryhmien välillä. Erityisen tärkeää tämä on ennakkosuunnitteluvaiheessa, kun rakennuksen energiatehokkuudelle, sisäilmalla ja energiahallinnalle asetetaan tavoitteita. Tärkeää on myös ymmärtää myös tuotanto-osaamisen ja kustannustietouden päälle, jolloin on mahdollista löytää tehokkaita ratkaisuja. Usein nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että että erityisen suuri merkitys energiatehokkuudessa ja elinkaariedullisuudessa on tilaavalla osapuolella ja omistajalla. Ratkaisuja ei synny ellei asiakas näin halua ja toivo.

Käyttötavatkin merkitsevät

Energiatehokkuuden lisääminen ja erityisesti korjausrakentamisen lisääntyminen vaatii osaamisen kehittymistä kaikissa sidosryhmissä, jotka ovat perinteisesti mukana rakennusprojektissa. Erityisen tärkeää on ymmärtää, että suunnitteluvaiheessa lukkoon lyödyillä käyttötavoilla on suurta merkitystä energiatehokkuuden kannalta.