Mistä on kyse? - nollaenergiarakentaminen pähkinänkuoressa

Energiakustannukset

Nollaenergiatalossa myydyn energian arvo on vähintään sama kuin ostoenergian kustannus.

Energian kokonaiskulutus

Rakennuksessa tuotetun uusituvan energian määrä on yhtä paljon kuin se kuluttaa uusiutumatonta energiaa vuodessa.

Energian laatu

Rakennuksessa käytetään vain uusiutuvaa energiaa, joka voidaan tuottaa myös muualla.

Nollaenergiaa tavoitellaan mm.

  • Ulkovaipan lämpöhäviöiden minimoinnilla ja rakennuksen simppelillä muodolla
  • Ilmanvaihdon hallinnalla ja poistoilman erittäin tehokkaalla lämmön talteenotto
  • Sisäisten ja ulkoisten lämpökuormien tehokkaalla hyödyntämisellä
  • Vedenkulutuksen hallinnalla
  • Laitteilla, joiden ominaiskulutus on vähäinen ja energiaa säästävä
  • Rakennuksen tiiveydellä
  • Lämmityksen ja ilmanvaihdon käytöllä ja ohjauksella (asukkaat keskeisessä roolissa)
  • Uusiutuvilla energialähteillä