Järvenpään nollaenergiatalon online-seuranta

Sivulla voit seurata nollaenergiatalon energiankäyttöä reaaliajassa.

Ulkolämpötila
Aurinkokeräimestä lähtevän
nesteen lämpötila
Sisälämpötila
Sisäilman
hiilidioksidipitoisuus
Tuloilman
lämpötila
Lämmitysverkostoon
menevä lämpö
Käyttöveden
lämpötila
Geotermisen
energialähteen
lämmityslämpötila
Teho (hetkellinen tuotto)
Aurinkolämpö
Aurinkosähkö
Geoterm. jäähdytys
Geoterm. lämmitys
Myytävä aurinkolämpö
Lämmitysverkosto

Tutustu myös energiataseseurantaan

Avaa energiataseseuranta omaan ikkunaan>

Huom! energiaseurannan vuositasepäivitys tehdään elokuun puolivälissä 2014.