Energian vallankumous käynnistynee myös Suomessa

Suhtautumisemme energiaan on ollut hyvin pitkään kohtalaisen primitiivinen. Ihmiset ovat hyödyntäneet luonnon tarjoamia energiamuotoja ajattelematta juuri lainkaan kestävyyttä. Myöhemmin tiede on oppinut, että esimerkiksi hiilivetyjen poltto aiheuttaa ilmaston lämpenemistä ja on osasyynä ilmaston lämpenemiseen. Tästä huolimatta suurin osa ihmiskunnan tarvitsemasta energiasta on tuotettu uusiutumattomilla energianlähteillä. Vaikka ilmastonmuutos on alkanut vaikuttaa erittäin negativiisella tavalla myös Suomessa, muuttuu suhtautuminen energiaan hyvin hitaasti. Tämä johtuu siitä, että nykyihminen ja erityisesti kaupungissa asuva ihminen on käytännössä täysin riippuvainen teollisesti tuotetusta sähköstä ja on käytännössä täysin ehdollistunut käyttäytymistapoja, jossa halpaa ja varmaa energiaa tulee aina töpselistä.

Ihmiset ovat kuitenkin hitaasti alkaneet ymmärtää, että omassa käyttäytymisessä suhteessa energian käyttöön tarvitaan muutosta. Yhtenä isona trendinä onkin pyrkimys energiatehokkaisiin ratkaisuihin erityisesti rakentamisessa ja kuluttamisessa. Rakennusten kohdalla suomalaiset ovat aina olleet säästäväisiä. Hukkalämpöä on pyritty hyödyntämään, ikkunoita tiivistetty ja lämmitetty vain sitä osaa talosta, jossa on nukuttu. Nykyään asumisen ja rakentamisen suhteen trendinä onkin enemmän uusien ratkaisujen asentaminen ja käyttöönotto. Monet ovat luopuneet öljylämmityksestä ja siirtyneet maalämpöön tai esimerkiksi alkaneet käyttää lämmityksessä ilmalämpöpumppua perinteisesten pattereiden sisään. Tämän lisäksi isona trendinä on valita ympäristöystävällisempiä rakennusmateriaaleja ja rakennustapoja, joiden avulla pystytään säästämään energiaa.

Trendit muuttuvat jatkuvasti

Tämä trendi liittyy isompaan maailmanlaajuiseen trendiin, joka liittyy ympäristöystävällisten ja energiaa säästävään kulutukseen. Ihmiset haluavat tietää tuotteiden hiilijalanjäljen, jonka laskeminen on yleistynyt myös rakentamisessa.

Moni tulevaisuuden tutkija on arvioinut että yksi lähitulevaisuuden suurimmista trendeistä on kokonaisvaltaisen suhtautumisen muutos energiaan, jota kutsutaan myös energiavallankumoukseksi. Kun vielä tämän hetkisenä trendinä on pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen kuluttamalla ympäristöystävällisemmin, aletaan tulevaisuudessa puhua kuluttamisen sijaan säästämisestä. Se tarkoittaa rakentamisessa energian säästämisestä rakennuksen tai asunnon elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Toisaalta se edellyttää myös energian säästämistä rakennuksen sisällä tapahtuvissa energiaa kuluttavista kohteista. Ne voivat olla energiaa säästävä liesi, tiiviimpää asumista ja rakentamista hukkalämmön minimoimiseksi jne. Jutun jujuna on kuitenkin enemmän energian säästämisen kokonaisvaltaisena ja integroituina ratkaisuina eikä keskittymistä yksittäisiin säästökohteisiin.