Ajankohtaista

Järvenpään nollaenergiahankkeelle seurantaryhmä

04.11.2011

Järvenpään nollaenergiahankkeelle seurantaryhmä

Seurantaryhmän tarkoitus on huolehtia käytännössä siitä, että nollaenergiatalo toimii suunnitelmien mukaisesti ja suunnitellut tavoitteet toteutuvat. Seurantaryhmään kuuluvat kaikki keskeiset suunnittelijat ja toteuttajat. Seurantaryhmä kokoontuu kolmen kuukauden välein ja tarvittaessa useammin.

Rakennusautomaation kautta seurataan talon toimivuutta ja poikkeustilanteissa toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.
Seurantaryhmän tehtäviä ovat nollaenergiatason saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet kuten:

  1. Nollaenergiatalon kokonaisuuden hallinta
  2. Kulutettavan energian minimointi ja tuotettavan energian maksimointi
  3. Laitteiden toimivuuden seuranta ja varmistaminen sekä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen
  4. Sisäilman laadun varmistaminen
  5. Sisälämpötilan optimointi
  6. Laitteiden huoltoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
  7. Reaaliaikaisen seurannan toteuttaminen www-sivustolle
  8. Tuottaa tietoa siitä, miten nollaenergiatalo toimii Suomen olosuhteissa
  9. Tuottaa tietoa uusiutuvien energialähteiden toimivuudesta ja kannattavuudesta Suomessa
  10. Ohjeistaa ylläpitotoimijoita sekä käyttäjiä nollaenergiatalon käytöstä

Tietoa seurannan tuloksista päivitetään näille sivuille.

Kaikki ajankohtaiset