Ajankohtaista

Mestariasuntojen kohteen energiatavoitteet saavutettu

24.03.2015

Riittävän pitkään jatkuneen energiatuotannon ja -kulutuksen seurannan perusteella Järvenpään Mestariasunnot Oy voi ylpeänä esitellä Suomen ensimmäistä nollaenergiakerrostaloa. Hankkeen suunnittelussa olivat mukana VTT sekä rahoituksessa Ara, Tekes ja Sitra. Mestariasuntojen visiona on ollut jo useamman vuoden rakentaa energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä asuntoja järvenpääläisille. Nollaenergiatalohankkeen tavoitteena oli rakentaa Suomeen kerrostalo, jonka kokonaisenergiakulutus on nollaenergiatasoa niin, että rakennus tuottaa vuodessa yhtä paljon energiaa kuin se kuluttaa. Määritelmällisesti nollaenergiatalolla tarkoitetaan rakennusta tuottaa uusiutuvaa energiaa vähintään saman verran kuin se kuluttaa uusiutumatonta energiaa (Motiva). Mestariasuntojen kohde täyttää tämän määritelmän vaatimukset.

”Hankkeen esiselvittely aloitettiin vuonna 2008. Suomesta löytyy paljon osaavia asiantuntijoita, suunnittelijoita ja rakentajia, mutta riittävän rohkeita, tulevaisuuteen tähtääviä ja peräänantamattomia löytyy vähemmän. Onneksemme löysimme sellaiset.” kiteyttää toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi. ”Vuonna 2015 voimme ylpeänä katsoa tuloksia talon oltua käytössä jo useamman vuoden”.
Jampassa sijaitsevan talon energialähteinä käytetään aurinkolämpöä, aurinkosähköä, maaenergiaa, hissin jarrutusenergiaa sekä ostettua kaukolämpö- ja sähköenergiaa niinä aikoina joina oma energiatuotanto ei riitä. Käytännössä ison osan vuodesta rakennus tuottaa ylimääräistä energiaa, jolla lämmitetään naapurirakennuksia.

Lue laajempi mediatiedote asiasta>


Nollaenergiaosaaminen poiki jälleen ilmastopalkinnon

24.10.2013, muokattu 25.10.2013

Mestariasuntojen Mestaritorpalle "Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo"-palkinto

"Ilmastoystävällinen kerrostalo 2013"- kilpailun tarkoituksena oli kannustaa suomalaista rakennusalaa ympäristöystävälliseen rakentamiseen. Rakennukset ja rakentaminen vastaavat noin 40 prosentista energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä. Näin rakennusalan ratkaisuilla on suuri merkitys koko yhteiskunnan ilmastovaikutuksiin.

Jo kuudes valtakunnallinen palkinto Mestariasunnoille

Järvenpään Mestariasuntojen rakenteilla oleva Mestaritorppa voitti kilpailun jaetulla ensimmäisellä sijalla. Kohteen suunnittelussa käytetty osaaminen periytyy pitkälti nollaenergia-hankeessa hankitusta osaamisesta.

Kuntatalolla Helsingissä järjestetyssä ERA 17 -tilaisuudessa oman kannustuksensa energiatehokkaaseen rakentamiseen toivat mm. Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce J. Oreck ja asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen. Palkinto on jo kuudes Mestariasunnoille viime vuosina annettu valtakunnallinen tunnustus energiatehokkaasta rakentamisesta ja asukkaat huomioivasta ympäristömyönteisestä toiminnasta. Palkinnon vastaanottivat Mestariasuntojen ja Mestaritoiminnan puolesta Veikko Simunaniemi ja Jarkko Piiparinen.


Järvenpään talon järjestelmään muutoksia

22.07.2013

Järvenpään nollaenergiatalon järjestelmään on lisätty lämpöpumppu, jonka avulla samalla tontilla sijaitsevan CD-talon käyttövesi lämmitetään. Asennustöistä johtuen Järvenpään talon energiaseuranta on väliaikaisesti pois käytöstä kunnes asennustyöt saadaan valmiiksi.


Kuopion talon online -seuranta käynnistyi

02.04.2013

Kuopaksen nollaenergiatalon online-seuranta on käynnistynyt. Kuopion talon kulutusta ja tuottoja voi seurata sivullamme: http://www.nollaenergia.fi/kuopiontaloseuranta.php


Järvenpään talon huoltotyöt vaikuttavat energiaseurantaan

22.03.2013, muokattu 22.03.2013

Järvenpään talon järjestelmien takuutöihin liittyvät säätö- ja tasapainotustyöt ovat käynnissä. Tämä vaikuttaa online-seurantaan ja kuukausitaulukkojen päivitykseen. Päivitämme taulukot ja tiedotamme järjestelmän toiminnasta kun säätötyöt ovat valmiit.


Huoltotyöt vaikuttavat Järvenpään Nollaenergiatalon online-seurantaan viikoilla 8-10

21.02.2013, muokattu 21.02.2013

Järvenpään talon aurinkopaneelien tuottojen reaaliaikaseurannassa saattaa esiintyä häiriöitä viikoilla 8-10. Mahdolliset virheet online-seurannan tuloksissa johtuvat käynnissä olevista aurinkopaneelien huoltotöistä. Huoltotöiden jälkeen seuranta palaa entiselleen automaattisesti.


Mestariasunnoille Helsingin seudun ilmastopalkinto

14.02.2013, muokattu 17.02.2013

Järvenpään Mestariasunnot on voittanut yksimielisellä päätöksellä HSY:n jakaman Helsingin
seudun ilmastopalkinnon. Palkinto on jo viides Mestariasunnoille viime vuosina annettu
julkinen tunnustus energiatehokkaasta ja ympäristöystävällisestä rakentamisesta.
HEI – Helsingin seudun ilmastopalkinto myönnetään sääntöjen mukaan toimijalle, joka on aktiivisesti
ja innovatiivisesti vähentänyt kasvihuonepäästöjä tai kannustanut muita siihen. Kilpailualueena on
Helsingin seudun 14 kuntaa: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava,
Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Palkinnon vastaanottivat Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen, Mestariasuntojen hallituksen
puheenjohtaja Pentti Virtanen ja toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi 13. helmikuuta Finlandia-talolla
järjestetyssä Helsingin seudun ilmastoseminaarissa. Palkinnon luovuttivat Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Hannele Luukkainen ja toimitusjohtaja
Raimo Inkinen.
 

 


KUUMA-kuntien ilmaston seurantaryhmä vieraili nollaenergiatalolla Järvenpäässä

12.09.2012

KUUMA-kuntien ilmaston seurantaryhmän tehtävänä on edistää ilmasto-ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutusta ja kuntien välistä yhteistyötä. Seurantaryhmässä ovat edustettuina kaikki kymmenen nykyistä KUUMA-kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Myös Uudenmaan liitolla ja energiayhtiöillä on ryhmässä edustaja.

Tiistaina 11.9. seurantaryhmä tutustui Järvenpään nollaenergiataloon toimitusjohtaja Veikko Simunaniemen johdolla osana kokousta.

Katso kuvat mediapankista>


Järvenpään talon online-seuranta käynnistyi

11.04.2012

Nollaenergia-sivuille on avattu online-seurantasivu, jonka avulla talon energiankäyttöä voidaan seurata reaaliajassa. Talon energiankulutus- ja tuottotiedot päivitetään toukokuun alusta lähtien sivulle taulukkona, jolloin kuukausittaista ja vuosittaista energian käyttöä ja talolle asetettuja tavoitteita voidaan verrata toteutuneisiin tuloksiin.

Linkki seurantasivulle: http://www.nollaenergia.fi/jarvenpaantaloseuranta.php


Kouvolan Asunnot Oy:n edustajat vierailivat Järvenpään nollaenergiatalolla

04.11.2011

Kouvolan Asunnot Oy:n edustajat vierailivat Järvenpään nollaenergiatalolla

Kouvolan Asunnot Oy on kiinnostunut puurakentamisesta, jota myös Kouvolan kaupunki pitää yhtenä merkittävänä tulevaisuuden työllistäjänä vähitellen kuihtuvan paperiteollisuuden tilalle. Energia-asiat ovat pinnalla myös puukerrostalorakentamisessa, johon vierailijat hakivat ideoita Järvenpään pilottikohteesta.

Vierailun aluksi Mestariasuntojen toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi esitteli hankekokonaisuuden,  jonka jälkeen vieraat pääsivät paikan päälle tutustumaan Jampankiven palvelupihalla sijaitsevaan nollaenergiataloon. Ryhmä oli vaikuttunut nollaenergiarakentamisen pilottikohteen edelläkävijyydestä tutustuttuaan kohteen tekniikkaan, tiloihin ja tehtyihin ratkaisuihin.


Järvenpään nollaenergiahankkeelle seurantaryhmä

04.11.2011

Järvenpään nollaenergiahankkeelle seurantaryhmä

Seurantaryhmän tarkoitus on huolehtia käytännössä siitä, että nollaenergiatalo toimii suunnitelmien mukaisesti ja suunnitellut tavoitteet toteutuvat. Seurantaryhmään kuuluvat kaikki keskeiset suunnittelijat ja toteuttajat. Seurantaryhmä kokoontuu kolmen kuukauden välein ja tarvittaessa useammin.

Rakennusautomaation kautta seurataan talon toimivuutta ja poikkeustilanteissa toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.
Seurantaryhmän tehtäviä ovat nollaenergiatason saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet kuten:

  1. Nollaenergiatalon kokonaisuuden hallinta
  2. Kulutettavan energian minimointi ja tuotettavan energian maksimointi
  3. Laitteiden toimivuuden seuranta ja varmistaminen sekä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen
  4. Sisäilman laadun varmistaminen
  5. Sisälämpötilan optimointi
  6. Laitteiden huoltoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
  7. Reaaliaikaisen seurannan toteuttaminen www-sivustolle
  8. Tuottaa tietoa siitä, miten nollaenergiatalo toimii Suomen olosuhteissa
  9. Tuottaa tietoa uusiutuvien energialähteiden toimivuudesta ja kannattavuudesta Suomessa
  10. Ohjeistaa ylläpitotoimijoita sekä käyttäjiä nollaenergiatalon käytöstä

Tietoa seurannan tuloksista päivitetään näille sivuille.


Ryhmä vieraita Etelä-Afrikasta ja Ghanasta tutustui Järvenpään nollaenergiataloon

10.10.2011

Vieraat Etelä-Afrikasta ja Ghanasta tutustuivat Järvenpään nollaenergiataloon. Vierailu liittyi osaksi ympäristöhallintoa, ilmastonmuutosta ja cleantechia koskevaan teemaan, johon liittyi myös osallistuminen Lahden Cleantech messuihin 12.-13.10.

Kuva vieraista Etelä-Afrikasta ja Ghanasta.

Kuvassa kunnanjohtaja Isaac Kodobisah, kunnan suunnittelupäällikkö Samuel Kittah ja ympäristöterveyspäällikkö Richard Ahiagbede Ghanasta. Etelä-afrikkalaiset vieraat olivat ilmansuojelunpäällikkö Amanda Bubu, ympäristöterveys- ja neuvontapäällikkö James Mabese Bojanala Platinumin seutukunnasta, ympäristötiedotuspäällikkö Lillian Sefike ja Mikateko Sithole Madibengin Rustenburgin kaupungin ympäristö- ja jäteyksiköstä. Kuva on Järvenpään nollaenergiatalon katolta.


Järvenpään nollaenergiatalossa lukuisia vierailuja kesän aikana

01.09.2011

Tekesin asiantuntijat vierailivat nollaenergia-talossa

Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet ja niiden asettamat vaatimukset rakennetun ympäristön toimivuudelle ja laadulle.
Ohjelmaan haetaan mukaan rohkeita toimijoita, jotka ovat valmiita uudistamaan alan toimintatapoja ja prosesseja. Ohjelman painopiste on erityisesti korjaus-, infra- ja hyvinvointirakentamisessa. Ohjelman johtoryhmä vieraili Veikko Simunaniemen opastuksella Järvenpään Nollaenergia-talossa 23.8.2011.
Laajempi, 30-henkilön joukko Tekesin kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijoita vieraili Mestariasuntojen kohteissa 31.8.2011.

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja tutustui nollaenergia-taloon

Rakennusteollisuus RT on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona. Liittoon kuuluvien, yli 2 000 jäsenyrityksen palveluksessa on yli 55 000 henkilöä. Yritysten yhteinen liiikevaihto on noin 10 miljardia euroa. Rakennusteollisuus RT:n järjestörakenteessa keskusliitto keskittyy koko liittoyhteisön tärkeimpiin yhteisiin asioihin, kuten työmarkkina-asioihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti tutustui Järvenpään nollaenergiataloon kesällä 2010.

Nollaenergiatalo herättää kiinnostusta myös Kazakstanissa

Kanat Zhamankulov ja Timofey Krainenko ovat Suomalais-Kazakstanilaisen suunnittelu-ja insinööritoimiston, FiKaTe Group´n edustajia. Vierailulla yhteyshenkilönä toimi Martti Lujanen, joka on toiminut mm. ympäristöministeriössä sekä YK:n konsulttina Kazakstanissa. FiKaTe haluaa suunnitella ja rakentaa energiatehokkaita asuntoja Kazakstaniin. Suomenvierailun syy oli tutustuminen uusiin teknologioihin ja suomalaisten yritysten kokemukseen tällä alalla. Vierailijoiden mukaan Järvenpäästä saatu esimerkkiratkaisu vanhuksille tarkoitetusta sosiaalisesta rakentamista oli erittäin kiinnostava.


Kuopion opiskelija-asunnot Oy:n nollaenergiakerrostalo palkittiin energiatehokkuuden edistämisestä

07.04.2011

Kuopion opiskelija-asunnot Oy Kuopas yhteistyökumppaneineen on saanut tunnustuspalkinnon energiatehokkuuden edistämisestä asuntomarkkinoilla. Palkittu Kuopaksen nollaenergiakerrostalo Asuntola Puuseppä on ensimmäinen valmistunut nollaenergiakerrostalo Suomessa, ja se on myös rakennettu esteettömäksi. Suomen Messusäätiön myöntämä stipendi on suuruudeltaan 5000 euroa. Tunnustuspalkinto luovutettiin ryhmälle ASMA-messuilla Helsingin Messukeskuksessa.

Energiatunnustuksen valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota edelläkävijyyteen ja konkreettisiin tuloksiin ekotehokkuuden edistämisessä. Muita valintakriteerejä olivat uutuusarvo, innovatiivisuus, rohkeus ja ennakkoluulottomuus. Valinnasta vastasi Suomen Messujen koolle kutsuma asiantuntijaraati. Raatiin kuuluivat toimitusjohtaja Juha Salmi, Suomen Asuntotietokeskus; ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö; toimialajohtaja Reijo Kangas, Tekes ja näyttelyjohtaja Mikko Horppu, Suomen Messut.

Lue asiaan liittyvä lehdistötiedote>


Kuopion hanke on valmistunut ja asukkaat ovat muuttaneet sisään helmikuussa

22.03.2011

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n rakennuttama asuntola Puuseppä sijaitsee osoitteessa Suokatu 14. Puusepän viidessä kerroksessa on yhteensä 47 kpl 31,9 - 38,8 m kokoista esteetöntä yksiötä.

Puusepän asuttavat Kuopion kaupungin vammaispalveluyksikön valitsemat opiskelijat. Invamitoitetut asunnot vastaavat Kuopion sosiaalitoimen tarpeeseen ja palvelujen keskitetyn järjestämisen kustannustehokkuuteen. Opiskelijoiden asumisolosuhteiden paranemisen sekä pienten, mutta toimivien ja laadukkaiden asuntojen myötä asumisen viihtyvyys paranee.

Nollaenergiatalon laskennallinen nettoenergiankulutus on vuositasolla 0 kWh/m2 eli talo tuottaa itse tarvitsemansa energian. Energiaa kiinteistöön tuotetaan pääasiassa aurinkopaneeleilla ja -keräimillä sekä maalämpöjärjestelmällä.

Kyseessä on aravarahoitteinen kohde. Nollaenergiahankkeessa ovat mukana Ara (Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus), Tekes (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) sekä Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto).

Muuttopäivä on odotettu ja suuri päivä vammaisille opiskelijoille. Muuton myötä he pääsevät nauttimaan itsenäisestä asumisesta uudessa kodissaan helposti keskellä kaupunkia. Energiataloudellisuuden lisäksi erityisratkaisuna talossa on asukaskäytössä myös hyvinvointikeskus. Siellä kuntosalin lisäksi höyrysaunakapseli ja infrapunasauna tulevat olemaan varmasti kovassa käytössä.


Kuvasarja Järvenpään hankkeen rakennustöistä lisätty mediapankkiin.

13.03.2011

Haluatko katsoa valokuvia Järvenpään rakennustöistä? Katso materiaali mediapankista>